Contoh Akhlak Terpuji yang Patut Diteladani dalam Keseharianmu

Sejak dahulu, Rasulullah SAW telah memberikan contoh akhlak terpuji yang Beliau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang nabi sekaligus pemimpin umat Islam, telah ada suri tauladan yang baik pada diri seorang Rasul.

Oleh karena itu, sebagai umatnya kita wajib mencontohnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, akhlak merupakan komponen penting yang harus ada pada diri masing-masing seorang manusia.

Karena akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Oleh sebab itu pula setiap aspek dalam ajaran Islam selalu berorientasi pada pembinaan serta pembentukan akhlak yang mulia.

Jenis-jenis Akhlak serta Pengertiannya

Sebelum membahas lebih jauh mengenai apa saja contoh akhlak terpuji, pahami juga apa saja jenis-jenis akhlak. Secara garis besar, akhlak terbagi menjadi dua bagian, berikut jenis-jenis serta pengertiannya.

a). Akhlak Terpuji (Al-Akhlaqul Karimah)

Akhlak terpuji ialah sikap maupun tingkah laku mulia atau terpuji terhadap Allah, manusia, dan lingkungan. Seseorang yang menanamkan akhlak terpuji pada dirinya, mencerminkan kebaikan pribadinya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis.

Baca Juga: Contoh Sifat Amanah dalam Kehidupan Sehari-hari, Wajib Terapkan!

b). Akhlak Tercela (Al-Akhlaqul Mazmumah)

Sedangkan, akhlak tercela ialah sikap maupun tingkah laku buruk terhadap Allah, manusia, dan lingkungan. Seseorang yang memiliki akhlak tercela pada dirinya, tentu mencerminkan keburukannya sendiri yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis.

Contoh Akhlak Terpuji terhadap Allah SWT

Sebagai seorang hamba, kita sudah sepantasnya agar bertingkah laku sebaik-baiknya di hadapan Allah SWT. Sebab, Dia-lah Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah hanya selain Allah.

Cara bersikap mulia di hadapan Allah diantaranya seperti beriman dan mengakui akan Esa Allah SWT. Menjalankan segala syariatnya, menjauhi segala larangannya, dan masih banyak lagi. Lantas, apa sajakah contoh akhlak terpuji terhadap Allah SWT?

1). Ikhlas, yang memiliki arti suci, murni. Secara garis besar, ikhlas merupakan perbuatan yang diniatkan hanya untuk Allah semata. Dengan niat yang ikhlas, ia senantiasa menjauhkan dirinya dari perkara riya.

2). Bertaubat, suatu sikap berupa menyesali suatu perbuatan buruk yang telah dilakukan dan berniat tidak akan melakukannya kembali.

3). Bersabar, mengendalikan maupun menahan diri dari kesulitan yang dihadapinya.

4). Bersyukur, merupakan salah satu contoh akhlak terpuji yang bermakna menerima segala sesuatu, baik itu keburukan atau kebaikan. Juga sebagai bentuk ungkapan terimakasih kepada Allah SWT.

5). Bertawakal, berusaha semaksimal mungkin diserta doa dan hanya mengharap kepada Allah SWT.

6). Bersikap takut, dalam artian takut terhadap siksaan, balasan, dan azab Allah SWT.

Point nomor satu adalah ikhlas, ikhlas dalam beribadah bisa mendatangkan rahmat Allah SWT.
Maka dari itu, yuk tunaikan ibadah qurbanmu dengan ikhlas di Senyum Mandiri. >>> Qurban Online Mudah hanya di Senyum Mandiri

Contoh Akhlak Terpuji terhadap Sesama Manusia

Selain bertingkah laku baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, tentu kita juga harus menerapkan akhlak mulia terhadap sesama manusia.

Sebab, akhlak seseorang mencerminkan kesempurnaan pribadinya. Lalu apa saja contoh sikap terpuji terhadap sesama manusia? Berikut diantaranya.

1). Menjalin Hubungan Baik

Sebagai makhluk sosial, sudah sepatutnya agar manusia saling menjalin hubungan baik antar sesamanya. Misalnya dengan saling tolong menolong, bergotong royong, saling mengasihi, atau membantu dalam hal kebaikan.

2). Berkata Jujur dan Benar

Contoh akhlak terpuji selanjutnya terhadap sesama manusia ialah, dengan selalu mengatakan pada kebenaran. Salah satu sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, mendapat gelar As-Siddiq lantaran kebenaran serta kejujurannya.

3). Tidak Menganggap Remeh Orang Lain

Janganlah sekali-kalinya kita merasa lebih baik dari seseorang, apalagi sampai merendahkannya. Karena pada dasarnya, setiap manusia itu setara di mata Allah SWT, yang membedakan hanyalah keimanan serta ketakwaan seseorang.

4). Selalu Berprasangka Baik (Husnuzon)

Husnuzon adalah satu sikap yang harus ada pada diri seorang manusia. Sebaliknya, sifat suuzon harus dihindari oleh seluruh umat manusia. Terlebih Allah sangat membenci sifat ini. Bahkan sikap suuzon diibaratkan “manusia memakan daging manusia yang sudah meninggal.”

Baca Juga: Contoh Perilaku Jujur yang Penting untuk Kamu Miliki

5). Kasih Sayang

Kasih sayang sejatinya merupakan sifat asli manusia yang sudah ada sejak lahir. Sikap ini harus dijaga dan diajarkan sebaik-baiknya pada turunan kita. Sebab, dampak dari tiada rasa kasih sayang cukup membahayakan dan dapat mengarah pada kesesatan.

Berbanding terbalik jika rasa kasih sayang sudah diajarkan dan ditanamkan sejak dini. Maka nanti akan terlahir sikap sopan santun, rasa empati, pemurah, pemaaf, ukhuwah, amanah, dan masih banyak lagi. Nah, itulah artikel mengenai contoh akhlak terpuji yang patut diteladani.

Tinggalkan komentar