Nama Nama Malaikat dan Tugasnya yang Wajib Kamu Ketahui

Dalam agama Islam, setidaknya terdapat 10 nama nama Malaikat yang wajib diketahui setiap umat Muslim. Malaikat terdapat pada rukun Iman yang kedua, sehingga kita wajib mengimaninya. Masing-masing dari 10 malaikat tersebut, memiliki tugas yang berbeda-beda.

Misalnya saja Malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah SWT kepada Nabi dan Rasul. Atau Malaikat Izrail, yang bertugas mencabut setiap makhluk hidup tanpa terkecuali.

Apa Itu Malaikat?

Sebelum kita menyimak mengenai nama nama Malaikat, mari kita bedah terlebih dahulu apa itu Malaikat? Malaikat berasal dari kata Malakun dalam bentuk jamak yang memiliki arti pengutusan.

Allah mengutus Malaikat untuk mengurus berbagai urusan, salah satunya mengawasi manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah berasal dari nur atau cahaya, dan mereka adalah makhluk Allah yang paling taat, tidak angkuh, serta tidak pernah merasa letih.

“Dan milik-Nya siapa yang di langit dan di bumi. Dan (malaikat-malaikat) yang di sisi-Nya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tidak (pula) merasa letih.” (QS. Al-Anbiya: 19).

Sifat serta Perilaku Malaikat

Mengetahui nama nama Malaikat sama pentingnya dengan mengetahui sifat dan perilaku mereka. Berikut sifat serta perilaku Malaikat.

1). Selalu patuh kepada Allah serta tidak pernah berbuat maksiat kepadaNya.

2). Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah SWT.

3). Malaikat tidak makan dan minum.

4). Malaikat tidak mempunyai jenis kelamin.

5). Malaikat tidak pernah lelah dan senantiasa beribadah kepada Allah tiada henti.

6). Malaikat kerap mencari dan mengelilingi majelis zikir, mereka senang berada disana.

7). Malaikat mendoakan hamba yang duduk menunggu salat berjamaah.

Baca Juga: 8 Keutamaan Bulan Sya’ban

Nama Nama Malaikat dan Tugasnya

Sebenarnya Al-Quran tidak menyebut secara pasti jumlah Malaikat ada berapa. Berdasarkan sejumlah hadis, Malaikat dikatakan sangatlah banyak. Namun, setidaknya terdapat 10 Malaikat serta tugasnya yang tercatat dalam Al-Quran. Berikut diantaranya.

1). Malaikat Jibril

Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada Nabi dan Rasul. Nama lain dari Malaikat Jibril ialah Ruh Al-Quds, Ar-Ruh Al-Amin, serta Namus.

2). Malaikat Mikail

Nama nama Malaikat selanjutnya ialah Mikail yang bertugas mengatur rezeki seluruh makhluk hidup. Seperti menurunkan hujan, menghantarkan angin, dan membagikan rezeki kepada semua makhluk ciptaan Allah. Termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.

3). Malaikat Israfil

Saat kiamat datang kelak, maka akan ditiuplah terompet Sangkakala. Dan yang bertanggung jawab atas meniup terompet Sangkakala tersebut adalah Malaikat Israfil. Terompet Sangkakala kemudian akan ditiup kembali saat hari kebangkitan tiba.

4). Malaikat Izrail

Malaikat Izrail mungkin adalah satu di antara nama nama Malaikat yang paling ditakuti oleh manusia. Bukan tanpa sebab, Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup. Seperti manusia, jin, iblis, setan, dan Malaikat bila sudah tiba waktunya.

5). Malaikat Munkar

Malaikat Munkar bertugas menanyakan orang yang sudah meninggal di alam kubur.

6). Malaikat Nakir

Malaikat Nakir bertugas menanyakan orang yang sudah meninggal di alam kubur.

7). Malaikat Raqib

Nama nama Malaikat selanjutnya adalah Malaikat Raqib yang bertugas mencatat semua pekerjaan amal baik manusia sejak aqil baligh hingga akhir hayatnya.

8). Malaikat Atid

Berbanding terbalik dengan Raqib, Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan amal buruk manusia sejak aqil baligh hingga akhir hayatnya.

9). Malaikat Malik

Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka serta mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Nama lain dari Malaikat Malik disebut juga Zabaniyyah.

10). Malaikat Ridwan

Dan Malaikat Ridwan adalah nama nama Malaikat terakhir yang wajib Kamu ketahui. TugasNya adalah menjaga pintu surga, tempat yang penuh dengan kesenangan dan rasa gembira.

Tinggalkan komentar